801/1997

Given i Helsingfors den 22 augusti 1997

Förordning om ändring av 17 och 18 § förordningen om sjöfartsverket

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 19 januari 1990 om sjöfartsverket (53/1990) 18 § 4 mom., sådant det lyder i förordning 470/1993, samt

ändras 17 §, sådan den lyder delvis ändrad genom förordning 470/1993, som följer:

17 §

Ett allmänt behörighetsvillkor för tjänsterna vid sjöfartsverket är sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsteåliggandena skall kunna skötas med framgång.

Dessutom fordras:

1) av generaldirektören högre högskoleexamen eller sjökaptensbrev samt förtrogenhet med förvaltning och sjöfartsärenden samt ledarerfarenhet,

2) av överdirektören högre högskoleexamen samt förtrogenhet med administrativa uppgifter och sjöfartsärenden,

3) av sjöfartsråd högre högskoleexamen eller sjökaptensbrev samt förtrogenhet med uppgifter som hör till avdelningens verksamhetsområde, samt

4) av distriktschef högre högskoleexamen eller sjökaptensbrev samt förtrogenhet med de uppgifter som hör till området.

Av generaldirektören, överdirektören, sjöfartsråden och distriktscheferna fordras även i praktiken visad ledarförmåga.

Lotspersonalen skall dessutom ha sådan hälsa och kondition som krävs av personer i däckstjänstgöring på handelsfartyg och fartygspersonalen sådan hälsa och kondition som krävs för motsvarande uppgifter på handelsfartyg.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

Helsingfors den 22 augusti 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.