788/1997

Given i Helsingfors den 15 augusti 1997

Förordning om ändring av 15 § förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras 15 § förordningen den 28 augusti 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (820/1992) som följer:

15 §
Statsbidragsmyndigheten

Länsstyrelsen är statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller statsunderstöd för an- läggningsprojekt i enlighet med vad statsrådet beslutar.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

Helsingfors den 15 augusti 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.