779/1997

Given i Helsingfors den 15 augusti 1997

Lag om ändring av 4 och 5 § polisförvaltningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i polisförvaltningslagen av den 14 februari 1992 (110/1992) 4 § 2 mom. 1 punkten samt 5 § 2 mom. 2 punkten som följer:

4 §
Polisens högsta ledning

Polisens högsta ledning har till uppgift att

1) planera, utveckla och leda polisväsendet i hela landet och att besluta om grunderna för samarbetet i länet mellan den lokala polisen och polisens riksomfattande enheter,


5 §
Polisens länsledning

Länsledningen har till uppgift att


2) besluta om samarbetet i länet mellan den lokala polisen och polisens riksomfattande enheter enligt de grunder som avses i 4 § 2 mom. 1 punkten, samt attDenna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder ikraft.

RP 76/1997
FvUB 10/1997
RSv 75/1997

Helsingfors den 15 augusti 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.