771/1997

Given i Nådendal den 8 augusti 1997

Förordning om ändring av 8 § förordningen om Banförvaltningscentralen

På föredragning av trafikministern

ändras 8 § förordningen den 3 mars 1995 om Banförvaltningscentralen (283/1995) som följer:

8 §
Behörighetskrav

Av överdirektören fordras högre högskoleexamen, i praktiken ådagalagd ledarförmåga, ledarerfarenhet och god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten. Av chefen för en enhet fordras högre högskoleexamen, i praktiken ådagalagd ledarförmåga och god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

Nådendal den 8 augusti 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.