755/1997

Given i Nådendal den 8 augusti 1997

Lag om ändring av 31 kap. 9 a § rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 31 kap. 9 a § rättegångsbalken, sådan den lyder i lag 708/1991, som följer:

9 a §

En lagakraftägande dom i ett brottmål kan återbrytas också om det, då straff bestämdes enligt 7 kap. 6 § strafflagen, har beaktats ett annat straff och om detta senare har undan- röjts eller det åtal som utgjort grund för straffet helt eller delvis har förkastats eller straffet annars i väsentlig mån ändrats.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1997.

RP 48/1997
LaUB 8/1997
RSv 85/1997

Nådendal den 8 augusti 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.