753/1997

Given i Nådendal den 8 augusti 1997

Lag om upphävande av 29 § 2 mom. lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål

I enlighet med riksdagens beslut bestäms:

1 §

Genom denna lag upphävs 29 § 2 mom. lagen den 20 juni 1963 om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål (326/1963), sådant det lyder i lag 704/1991.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1997.

RP 48/1997
LaUB 8/1997
RSv 85/1997

Nådendal den 8 augusti 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.