748/1997

Utfärdat i Helsingfors den 7 augusti 1997

Statsrådets beslut om ändring av bilagan till statsrådets beslut om fördelningsgrunderna för stöd till trädgårdsproduktionen 1996

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

ändrat punkterna 1.1 och 2.1 i bilagan till statsrådets beslut av den 11 december 1996 om fördelningsgrunderna för stöd till trädgårdsproduktionen 1996 (1029/1996) som följer:

HEKTARSTÖD 1996
mark/hektar

1. Frilands färskproduktion

1.1 Grönsaker, totala stödet

Region A Region B+C
lök 11 070 10 350

2. KONTRAKTSPRODUKTION FÖR INDUSTRIN

2.1 Grönsaker, totala stödet

Region A Region B+C
lök 11 070 10 350

Detta beslut träder i kraft den 13 augusti 1997.

Helsingfors den 7 augusti 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.