740/1997

Utfärdat i Helsingfors den 22 juli 1997

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg

Trafikministeriet har

ändrat mnr 3500-3699 i del III av bilaga A i trafikministeriets beslut av den 2 juli 1997 om transport av farliga ämnen på väg (660/1997) som följer:


Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1997.

Rådets direktiv 94/55/EG; EGT nr L 319, 12.12.1994, s. 7 och EGT nr L 275, 28.12.1996, s. 1, kommissionens direktiv96/86/EG; EGT nr L 335, 24.12.1996, s. 43

Helsingfors den 22 juli 1997

Trafikminister
Matti Aura

Överingenjör
Seija Miettinen

Bilaga saknas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.