736/1997

Utfärdat i Helsingfors den 22 juli 1997

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg

Trafikministeriet har

ändrat punkten (3) under mnr 2201a, punkten (3) under mnr 2301a, mnr 2400-2599, punkten (3) under mnr 2601a, punkten (6) under mnr 2801a, punkten (2) under mnr 2901a i del II av bilaga A och mnr 10 605 i del I, fotnoten 1 i tabellen under mnr 11 403 (1), mnr 41 000-60 999 i del II av bilaga B samt mnr 211 400-211 599 av bihang B.1a och mnr 212 400-212 599 av bihang B.1b i del III, mnr 300 000-300 014 av bilaga C i trafikministeriets beslut av den 2 juli 1997 om transport av farliga ämnen på väg (660/1997), samt

fogat ett nytt mnr 10 502 i del II av bilaga B som följer:


Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1997.

Bestämmelser som gäller före detta beslut träder i kraft får dock användas till den 30 september 1997. Härvid skall följande notering göras i godsdeklarationen: "Transport enligt VAK-96".

Rådets direktiv 94/55/EG; EGT nr L 319, 12.12.1994, s. 7 och EGT nr L 275, 28.12.1996, s. 1, kommissionens direktiv96/86/EG; EGT nr L 335, 24.12.1996, s. 43

Helsingfors den 22 juli 1997

Trafikminister
Matti Aura

Överingenjör
Seija Miettinen

Bilaga saknas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.