720/1997

Given i Nådendal den 24 juli 1997

Lag om ändring av 6 § valutalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § valutalagen av den 13 december 1985 (954/1985) som följer:

6 §

Envar skall på anfordran tillställa Finlands Bank eller andra av statsrådet föreskrivna myndigheter de anmälningar, utredningar och handlingar som är erforderliga för övervakningen av att denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser eller tillståndsvillkor efterlevs.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 261/1996
EkUB 17/1997
RSv 99/1997

Nådendal den 24 juli 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.