710/1997

Given i Nådendal den 24 juli 1997

Lag om ändring av 6 § lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 6 § 12 och 13 punkten, sådana de lyder i lag 1665/1995, samt

fogas till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1665/1995 och lag 1133/1996, en ny 14 punkt som följer:

6 §
Begränsningar i fråga om studiestödet

Studiestöd beviljas inte den som


12) från en främmande stat får studiestöd som beviljas den som bor stadigvarande i landet,

13) får alterneringsersättning enligt lagen om försök med alterneringsledighet (1663/1995), eller

14) får sådant stöd under utbildningstiden som avses i lagen om stödjande av långtidsarbetslösas frivilliga studier (709/1997).


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 37/1997
ApUB 8/1997
RSv 100/1997

Nådendal den 24 juli 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.