696/1997

Given i Nådendal den 11 juli 1997

Lag om ändring av 3 kap. 23 § utsökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utsökningslagen av den 3 december 1895 3 kap. 23 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 22 juli 1991 och den 1 november 1996 (1055/91 och 792/96), som följer:

3 kap.

Allmänna stadganden om verkställighet av domar och utslag

23 §

Verkställighet i tvistemål och brottmål sker med stöd av en kopia av tingsrättens dom eller protokoll.

Om verkställighet av dom i andra fall än de som nämns i 1 mom. begärs med stöd av en kopia, kan utmätningsmannen sedan han på lämpligt sätt har hört svaranden, besluta att verkställigheten skall ske med stöd av kopian.

En kopia, som avses i denna paragraf, skall vara bestyrkt hos den myndighet som meddelat domen av en tjänsteman som förordnats för denna uppgift.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1997.

RP 82/1995
LaUB 9/1997
RSv 98/1997

Nådendal den 11 juli 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.