695/1997

Given i Nådendal den 11 juli 1997

Lag om ändring av 4 § militära rättegångslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 4 § militära rättegångslagen av den 25 mars 1983 (326/83), sådant nämnda lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 11 mars 1997 (202/97), ett nytt 3 mom. som följer:

4 §

Åklagaren skall väcka åtal för ett brott som skall behandlas såsom militärt rättegångsärende, även om målsäganden inte har framställt någon åtalsbegäran. Åklagaren får inte heller på de grunder som anges i 1 kap. 7 § lagen om rättegång i brottmål (689/1997) meddela åtalseftergift för ett brott som skall behandlas såsom militärt rättegångsärende.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1997.

RP 82/1995
LaUB 9/1997
RSv 98/1997

Nådendal den 11 juli 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.