651/1997

Utfärdat i Helsingfors den 3 juli 1997

Statsrådets beslut om skatteverken

Statsrådet har med stöd av 1 § 2 mom. lagen den 18 december 1995 om skatteförvaltningen (1557/1995), sådant det lyder i lagen 637/1997, på föredragning av finansministeriet beslutat:

1 §
Skatteverkens namn och tjänsteområden

Följande skatteverk är underställda Skattestyrelsen:

1) Nylands skatteverk, vars tjänsteområde utgörs av Nylands förbunds och Östra Nylands förbunds verksamhetsområden samt av Orimattila stad och Artsjö kommun,

2) Sydvästra Finlands skatteverk, vars tjänsteområde utgörs av Egentliga Finlands förbunds och Satakuntaliittos verksamhetsområden, landskapet Åland samt Vammala stad och Suodenniemi samt Äetsä kommun.

3) Tavastlands skatteverk, vars tjänsteområde utgörs av Pirkanmaan liittos, Hämeen liittos och Päijät-Hämeen liittos verksamhetsområden med undantag för Heinola, Orimattila och Vammala städer samt Artsjö, Hartola, Suodenniemi och Äetsä kommuner,

4) Sydöstra Finlands skatteverk, vars tjänsteområde utgörs av Etelä-Savon maakuntaliittos, Etelä-Karjalan liittos och Kymenlaakson liittos verksamhetsområden samt Heinola stad och Hartola samt Sysmä kommuner,

5) Savolax skatteverk, vars tjänsteområde utgörs av Savon liittos verksamhetsområde,

6) Norra Karelens skatteverk, vars tjänsteområde utgörs av Pohjois-Karjalan liittos verksamhetsområde,

7) Västra Finlands skatteverk, vars tjänsteområde utgörs av Etelä-Pohjanmaan liittos, Österbottens förbunds och Keski-Pohjanmaan liittos verksamhetsområden,

8) Mellersta Finlands skatteverk, vars tjänsteområde utgörs av Keski-Suomen liittos verksamhetsområde,

9) Uleåborgs och Kajanalands skatteverk, vars verksamhetsområde utgörs av Pohjois-Pohjanmaan liittos och Kainuun liittos verksamhetsområden;

10) Lapplands skatteverk, vars tjänsteområde utgörs av Lapin liittos verksamhetsområde och

11) Koncernskattecentralen, vars tjänsteområde utgörs av hela landet.

2 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1997. 1 § 11 punkten i beslutet träder dock i kraft den 1 januari 1998.

Chefstjänsten vid koncernskattecentralen kan grundas och besättas fr. o.m. den 1 oktober 1997.

Åtgärder som verkställighet av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 3 juli 1997

Minister
Arja Alho

Konsultativ tjänsteman
Erkki Laanterä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.