647/1997

Given i Helsingfors den 27 juni 1997

Lag om ändring av 87 och 89 § Regeringsformen för Finland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som bestäms i 67 § riksdagsordningen,

ändras i Regeringsformen för Finland 87 § 4-6 punkten och 89 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 87 § 4 punkten och 89 § 1 mom. i lag 637/1987 samt 87 § 5 punkten i lag 343/1990 och 6 punkten i lag 1098/1987, som följer:

87 §

Presidenten utnämner:


4) hovrätternas ledamöter samt lagmän och tingsdomare i tingsrätterna;

5) generaldirektörerna vid ämbetsverken och landshövdingarna, på framställning av statsrådet, samt de övriga tjänstemännen inom centralförvaltningen enligt vad som enligt lag eller förordning stadgas särskilt; samt

6) chefen för och föredragandena vid presidentens kansli samt, på framställning av vederbörande myndighet, föredragandena i statsrådet, högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen.

89 §

Tjänsterna som ledamot i hovrätt samt som lagman och tingsdomare i tingsrätt skall, sedan tjänsten förklarats ledig, besättas på grundval av förslag på vilket den myndighet hos vilken tjänsten sökts har uppfört de tre enligt fastställda grunder mest förtjänta av sökandena. Över tjänsteförslag skall högsta domstolen avge utlåtande.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1998.

RP 42/1997
KuUB 10/1997
RSv 91/1997

Helsingfors den 27 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.