633/1997

Given i Helsingfors den 27 juni 1997

Förordning om ändring av 3 § folkhälsoförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras 3 § 1 mom. folkhälsoförordningen av den 21 augusti 1992 (802/1992) som följer:

3 §

De läroinrättningar som avses i 14 § 1 mom. 6 punkten folkhälsolagen är

yrkeshögskolor,

läroanstalter som nämns i 1 § lagen om yrkesläroanstalter,

yrkesutbildningscentrer för vuxna,

folkhögskolor,

språkinstitut,

musikläroanstalter,

idrottsutbildningscentrer,

statens institut för ledare av fritidssysselsättning,

statens räddningsläroanstalter samt

universitet och högskolor.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1997.

Helsingfors den 27 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.