594/1997

Given i Nådendal den 19 juni 1997

Förordning om ändring av 6 § förordningen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras i förordningen den 20 juni 1996 om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (478/1996) 6 § som följer:

6 §

Behörighetsvillkor är

1) för överdirektören högre högskoleexamen, god förtrogenhet med verksamhet inom förvaltningsområdet, ledarerfarenhet och i praktiken visad ledarförmåga, samt

2) för en direktör högre högskoleexamen, god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsom- råde samt i praktiken visad ledarförmåga.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Nådendal den 19 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.