592/1997

Given i Nådendal den 19 juni 1997

Förordning om ändring av 8 § förordningen om företagssanering

På föredragning av justitieministern

fogas till 8 § förordningen den 25 januari 1993 om företagssanering (55/1993) ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

8 §
Andra anmälningar och registreringsåtgärder

Om gäldenären bedriver handel med värdepapper, derivatinstrument eller valuta, skall utredaren utan dröjsmål göra en anmä lan till clearingorganisationen när saneringsförfarandet inletts och upphört samt om huruvida gäldenären fortsätter med handeln med värdepapper, derivatinstrument eller valuta.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997.

Nådendal den 19 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.