583/1997

Given i Helsingfors den 13 juni 1997

Lag om ändring av 32 och 48 § lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 32 § 1 mom. 3 punkten samt

fogas till 48 § ett nytt 4 mom. som följer:

32 §
Primär kapitalbas

Till ett värdepappersföretags primära kapitalbas räknas


3) reservfonden och överkursfonden,


48 §
Tystnadsplikt

Vad som bestäms i 9 kap. 12 § 4 mom. lagen om aktiebolag gäller inte värdepappersföretag och företag som hör till samma konsolideringsgrupp som ett värdepappersföretag.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 41/1997
EkUB 8/1997
RSv 58/1997

Helsingfors den 13 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.