571/1997

Given i Nådendal den 19 juni 1997

Lag om ändring av 9 § lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1994 om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994) 9 §, sådan den lyder i lag 1540/1995, som följer:

9 §

Om den skattskyldige lämnar en tillförlitlig utredning, enligt vilken öl har framställts i ett företag som i rättsligt och ekonomiskt hänseende är oberoende av andra företag inom samma bransch, sänks den grundaccis som skall betalas i accis på alkoholdrycker med

1) 30 procent, om den mängd öl som företaget framställer per kalenderår är högst 200 000 liter,

2) 20 procent, om den mängd öl som företaget framställer per kalenderår är över 200 000 liter, men högst 2 000 000 liter, och med

3) 10 procent, om den mängd öl som företaget framställer per kalenderår är över 2 000 000 liter, men högst 5 500 000 liter.

Förpackning av öl i detaljhandelsförpackningar beaktas inte vid beräkningen av de produktionsmängder som avses i 1 mom.

Om två eller flera företag som avses i 1 mom. samarbetar inom produktionen eller verksamheten, anses det inte betyda att företagen i rättsligt eller ekonomiskt hänseende är beroende av varandra. Som samarbete inom produktionen eller verksamheten betraktas anskaffning av råvaror och förnödenheter som behövs vid ölframställningen samt förpackning, marknadsföring och distribution av öl. Ett villkor när detta moment tillämpas är dock att den sammanlagda mängden öl som företagen framställer per kalenderår är högst 5 500 000 liter.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

Lagen tillämpas på öl som har överlåtits för konsumtion från en auktoriserad lagerhållares skattefria lager eller som en registrerad eller oregistrerad näringsidkare har mottagit efter det lagen trätt i kraft.

RP 65/1997
StaUB 10/1997
RSv 77/1997

Nådendal den 19 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.