529/1997

Given i Helsingfors den 6 juni 1997

Förordning om ändring av 11 § förordningen om utsökningsväsendets förvaltning

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 10 maj 1996 om utsökningsväsendets förvaltning (319/1996) 11 § som följer:

11 §
Administrativa uppgifterna inom utsökningen

Länsstyrelsen skall leda förvaltningen av utsökningsväsendet samt övervaka utsökningsväsendet så som justitieministeriet näknare bestämmer. Länsstyrelsen har särskilt som uppgift att

1) avgöra personalförvaltningsärenden enligt 5-7 §,

2) ombesörja utbildning för personalen vid exekutionsverket och exekutionsavdelningen,

3) svara för kontrollen av exekutionsverket och exekutionsavdelningen samt avgöra förvaltningsklagan som anförts över de lokala utsökningsmyndigheternas verksamhet,

4) följa enhetligheten i länets utsökningspraxis och vid behov vidta åtgärder för att avhjälpa missförhållande som de påträffat,

5) delta i exekutionsverkets och exekutionsavdelningens resultatstyrning på det sätt som justitieministeriet närmare bestämmer,

6) bevilja chefen för häradets exekutionsverk bisysslotillstånd.

Justitieförvaltningschefen sköter de administrativa uppgifter inom utsökningen som avses i 1 mom., om det inte i arbetsordningen föreskrivs att också en annan tjänsteman skall sköta dem.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

Helsingfors den 6 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.