527/1997

Rättelser till förordningen.

Utfärdat i Helsingfors den 28 maj 1997

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på järnväg

Trafikministeriet har

ändrat mnr 200-299 i del II av bilaga samt punkterna 2-2.8 i bihang X och punkterna 2-2.8 i bihang XI i trafikministeriets beslut av den 16 april 1992 om transport av farliga ämnen på järnväg (394/1992), sådant det lyder delvis ändrad genom trafikministeriets beslut 330/1995, som följer:


Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1997 men det kan tillämpas vid transporter redan innan det träder i kraft.

Rådets direktiv 96/49/EG; EGT nr L 235, 17.9.1996, s. 25
Kommissionens direktiv96/87/EG; EGT nr L 335, 24.12.1996, s. 45

Helsingfors den 28 maj 1997

Trafikminister
Matti Aura

Överingenjör
Liisa Virtanen

Bilaga saknas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.