526/1997

Utfärdat i Helsingfors den 28 maj 1997

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg

Trafikministeriet har

ändrat mnr 2100-2199, mnr 2206-2210 i del II av bilaga A samt mnr 11 000-20 999 i del II och mnr 211 235-211 239 och mnr 211 383-211 385 i del III av B.1a och mnr 212 235-212 239 av B.1b av bilaga B i trafikministeriets beslut av den 14 februari 1992 om transport av farliga ämnen på väg (147/1992), sådant det lyder delvis ändrad genom trafikministeriets beslut 829/1994, 337/1995, 782/1995, 1772/1995, 302/1997 och 430/1997, samt

fogat nya mnr 3000-3199 i del III av bilaga A som följer:


Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1997 men det kan tillämpas vid transporter redan innan detta beslut träder i kraft.

Transportenheter av typ II som registreras första gång för transport av explosiva ämnen, skall vara godkända enligt marginalnummer 10 282 efter den 1 juli 1997. För fordon av typ II registrerade före den 1 juli 1997 gäller ovanstående bestämmelser från den 1 januari 2005.

Rådets direktiv 94/55/EG; EGT nr L 319, 12.12.1994, s. 7 och EGT nr L 275, 28.12.1996, s. 1, kommissionens direktiv96/86/EG; EGT nr L 335, 24.12.1996, s. 43

Helsingfors den 28 maj 1997

Trafikminister
Matti Aura

Överingenjör
Seija Miettinen

Bilaga saknas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.