514/1997

Given i Helsingfors den 30 maj 1997

Lag om ändring av 20 § lagen om yrkeshögskolestudier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 20 § 1 mom. lagen den 3 mars 1995 om yrkeshögskolestudier (255/95) som följer:

20 §
Personalens ställning i kommunala och privata yrkeshögskolor

I fråga om tjänsterna vid en kommunal yrkeshögskola samt tjänsteinnehavarna och dem som interimistiskt sköter en tjänst samt timlärarna iakttas vad som stadgas i kommum nallagen (365/95) och i lagen om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet (484/ 96) samt bestäms med stöd av kommunallagen, om inte något annat stadgas i denna lag eller i förordning som givits med stöd av den.Denna lag träder i kraft den 10 juni 1997.

RP 128/1996
KuUB 6/1997
RSv 48/1997

Helsingfors den 30 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.