490/1997

Given i Helsingfors den 23 maj 1997

Lag om upphävande av 72 § strålskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs 72 § strålskyddslagen (592/1991) av den 27 mars 1991.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 1998.

RP 209/1996
ApUB 3/1997
RSv 33/1997

Helsingfors den 23 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.