487/1997

Given i Helsingfors den 30 maj 1997

Förordning om ändring av 30 § polisförvaltningsförordningen

På föredragning av inrikesministern

fogas till 30 § polisförvaltningsförordningen av den 15 mars 1996 (158/1996) ett nytt 2 mom. som följer:

30 §

Tjänsteman som den 30 november 1996 innehade en ordinarie tjänst som länsman eller biträdande länsman får använda länsmans titel under den tid han innehar en tjänst som polischef, biträdande polischef, ledande häradsfogde, häradsfogde, ledande häradsåklagare eller häradsåklagare vid ett häradsämbete eller ett fristående ämbetsverk i ett härad samt efter att han avgått med pension från dessa tjänster.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997.

Helsingfors den 30 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.