455/1997

Utfärdat i Helsingfors den 23 maj 1997

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSMb om djurskyddskrav vid svinhållning1) 13/VLA/1997 16.5.1997 1.6.1997
JSMb om djurskyddskrav vid nötkreaturshållning2) 14/VLA/1997 23.5.1997 1.6.1997

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har utfärdat följande beslut:

JSM VLAb om förbud att flytta vildsvin 18/VLA/1997 22.5.1997 2.6.1997
JSM VLAb om förbud att flytta hjortar 19/VLA/1997 22.5.1997 2.6.1997

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

1) rådets direktiv 91/630/EEG; EGT nr L 340, 19.11.1991, s. 33, rådets beslut 78/923/EEG; EGT nr L 323, 17.11.1978, s. 12, rådets beslut 92/583/EEG; EGT nr L 395, 31.12.1992, s. 21
2) rådets direktiv 91/629/EEG; EGT nr L 340, 19.11.1991, s. 28, rådets direktiv 97/2/EG; EGT nr L 25, 28.1.1997, s. 24, rådets beslut 78/923/EEG; EGT nr L 323, 17.11.1978, s. 12, rådets beslut 92/583/EEG; EGT nr L 395, 31.12.1992, s. 21, kommissionens beslut 97/182/EG; EGT nr L 76, 24.2.1997, s. 30

Helsingfors den 23 maj 1997

Avdelningschef
Saara Reinius

Yngre regeringssekreterare
Erkki Arnkil

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.