425/1997

Utfärdat i Helsingfors den 14 april 1997

Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om sätten för och storleken av förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har med stöd av 6 § 3 mom. 2 och 3 punkten lagen om förskottsuppbörd (1118/96) fogat till 13 § i sitt beslut av den 31 december 1996 om sätten för och storleken av förskottsinnehållning (74/97) 3, 4, 5 och 6 mom. samt ändrat 14 § 2 mom:

6 kap.

Förskottsinnehållning på stöd för hemvård av barn och på stöd för privat vård av barn samt på stöd för närståendevård

13 §

Folkpensionsanstalten skall verkställa förskottsinnehållning på stöd för privat vård av barn som betalts till barnets vårdare som står i arbetsförhållande till barnets förälder eller annan försörjare på sätt som stadgas i 4 och 5 § förordningen om förskottsuppbörd i enlighet med innehållningsprocent som fastställts för lön.

Folkpensionsanstalten skall verkställa förskottsinnehållning på partiell vårdpenning på sätt som i 6 § förordningen om förskottsuppbörd stadgats om biinkomst.

Kommunen skall verkställa förskottsinnehållning på kommunalt tillägg som den betalar på hemvårdsstöd eller på stöd för privat vård som betalas till anställd vårdare på sätt som i 6 § förordningen om förskottsuppbörd stadgats om biinkomst.

Folkpensionsanstalten och kommunen skall verkställa förskottsinnehållning på stöd för privat vård och kommunalt tillägg som betalts till annan vårdproducent än anställd vårdare som inte införts i förskottsuppbördsregistret på sätt som stadgas i 10 § och 15 § 3 mom. förordningen om förskottsuppbörd.


14 §

På studiepenning som avses i 2 § lagen om studiestöd (65/94) skall förskottsinnehållning verkställas enligt 10 procent. Förskottsinnehållning skall dock verkställas endast om studiepenningen uppgår till minst 1 000 mark i månaden.


Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1997. Beslutets 13 § 3-6 mom. tillämpas på betalningar som erläggs 1.8.1997 och senare. Beslutets 14 § 2 mom. tillämpas på studiepenning som betalas 1.6.1997 eller senare för läsåret 1997-1998.

Helsingfors den 14 april 1997

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Riitta Roos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.