422/1997

Given i Helsingfors den 7 maj 1997

Lag om ändring av 11 § lagen om vissa samäganderättsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 11 § lagen den 25 april 1958 om vissa samäganderättsförhållanden (180/1958) som följer:

11 §

Rätten skall vid behov förordna god man att ombesörja försäljningen av godset och fördelningen av köpeskillingen. Har det bestämts att godset skall säljas på auktion, ankommer det på gode mannen att efter att ha rådgjort med samägarna bestämma försäljningsvillkoren till den del de inte bestämts av rätten, utlysa auktionen samt förrätta eller låta förrätta den. Gode mannen undertecknar köpebrevet då sådant uppgörs.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

RP 259/1996
EkUB 4/1997
RSv 9/1997

Helsingfors den 7 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.