421/1997

Given i Helsingfors den 7 maj 1997

Lag om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 13 punkten lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring (122/1919), sådant detta lagrum lyder i lag 72/1944, som följer:

3 §

Genom lag eller förordning stadgas särskilt om idkande av följande näringar:


13) mäklar-, skeppsklarerar- och privatdetektivyrke;Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

RP 259/1996
EkUB 4/1997
RSv 9/1997

Helsingfors den 7 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.