416/1997

Utfärdat i Helsingfors den 7 maj 1997

Finansministeriets beslut om Paavo Nurmis och idrottens jubileumsmynt

Finansministeriet har med stöd av 7 § 2 mom. myntlagen av den 16 april 1993 (358/1993) beslutat:

1 §

Med anledning av att 100 år förflutit sedan Paavo Nurmis födelse präglas Paavo Nurmis och idrottens jubileumsmynt med valören 100 mark.

2 §

Jubileumsmyntet är av silverlegering, av vars vikt 925 promille är silver och 75 promille koppar. Halterna får variera högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Jubileumsmyntets vikt är 22 gram och dess diameter 35 millimeter, från vilket högst fem procent av mynten får avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §

Jubileumsmyntet är cirkelformigt. Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna är placerade så att vardera sidan av myntet är på rätt led då myntet vänds som ett bokblad. Myntets cylinderyta är slät.

På myntet finns myntutformarens och direktörens för Ab Myntverket i Finland släktnamnsinitialer S och M.

5 §

Jubileumsmyntets präglar framgår av följande beskrivning och bilderna nedan.

På myntets teckensida finns en bild av två gymnaster, till vänster texten "SUOMI", mellan gymnasterna texten "FINLAND" och ovanför den högra gymnasten årtalet "1997". Texterna är placerade lodrätt.

Illustrationen på valörsidan består av en stor ansiktsbild av Paavo Nurmi, som ser åt vänster, och en bild av en löpare, som rör sig åt höger. Längs myntets rand finns till vänster texten "PAAVO NURMI", nedtill det nominella värdet "100 MK" och till höger årtalsangivelsen "1897-1973". I bakgrunden på valörsidan finns streck som föreställer en urtavla.

6 §

En del av de mynt som präglas kan vara specialpräglade, varvid botten är spegelblank och figurens yta matt.

7 §

De närmare detaljerna i jubileumsmyntets präglar framgår av de originalpräglar och -arbetsredskap som förvaras hos Ab Myntverket i Finland.

8 §

Detta beslut träder i kraft den 19 maj 1997.

Helsingfors den 7 maj 1997

Finansminister
Sauli Niinistö

Budgetråd
Raine Vairimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.