398/1997

Utfärdat i Helsingfors den 17 april 1997

Finlands Banks beslut om beskrivningen av Finlands Banks tjugomarkssedel av 1993 års typ Litt. A

Riksdagens bankfullmäktige har med stöd av 6 § 2 mom. myntlagen av den 16 april 1993 (358/1993) och 17 § 1 mom. 4 punkten lagen om Finlands Bank av den 21 december 1925 (365/1925) sådan den lyder ändrad genom lag av den 16 april 1993 (359/1993) fattat beslut om beskrivningen av tjugomarkssedeln av 1993 års typ Litt. A. Beskrivningen lyder:

BESKRIVNING AV FINLANDS BANKS TJUGOMARKSSEDEL AV 1993 ÅRS TYP LITT. A

Format: 69 mm x 142 mm.

Papper: Den allmänna färgen är vit med en lätt blåaktig ton och med blå fibrer på ytan. Till höger om mittlinjen en lodrät säkerhetstråd som på framsidan ställvis framträder på papperets yta. Säkerhetstråden har en optiskt föränderlig yta som består av bokstaven "F" och ett bakgrundsmönster. I det ljusa fältet i sedelns högra del Väinö Linnas porträtt som vattenstämpel.

Tryck:

Framsidan

Till vänster ett porträtt av Väinö Linna i stort format i mörkblått gravyrtryck, utom vänstra skuldran och axeln i mörkgrönt. Porträttet består av vågräta våglinjer. I mitten av sedeln en vit punkt, från vilken sedelns bottentryck strålformigt indelas i sektorer som avgränsas av tunna vita streck. Sektorernas färg går till vänster i blått och blågrönt och till höger i blågrönt och grönt. I den vänstra kanten ett smalt vitt fält.

I mörkblått gravyrtryck dessutom:

- upptill i mitten texten "KAKSIKYMMENTÄ MARKKAA"

- uppe till vänster sedeltypens årtal "1993" och nere till höger om porträttet texten "VÄINÖ LINNA 1920-1992".

I tvåfärgat gravyrtryck:

- i mitten den 21 mm höga valörbeteckningen "20" tryckt i mörkblått, utom snett i det nedre högra hörnet i mörkgrönt; i valörbeteckningen runt nollans inre ring en linje av oavbruten mikrotext "SUOMENPANKKIFINLANDSBANK"

- nertill i mitten texten "SUOMEN PANKKI" i mörkgrönt, utom i högra kanten i mörkblått

- till höger om valörbeteckningen lodrätt texten "TJUGO MARK" ytterst tryckt i mörkblått och i mitten i mörkgrönt.

I mörkgrönt gravyrtryck:

- i mitten fyra identifieringsringar

- namnteckningar

- i det nedre vänstra hörnet, i det vita fältets nedre del valörbeteckningen "20" och ovanför den texten "Litt. A"

- uppe till höger en mindre text, som sigillerar den glansiga figuren i dess nedre vänstra hörn.

Sektorerna i bottentrycket består av räta längsgående linjer och raka tvärlinjer som bildar ett barrmönster. Den stjärnlika figuren bredvid porträttet i mitten av sedeln symboliserar den gnista som inspirerat Väinö Linna i hans produktion. Mönstret slutar i en lodrät rad av valörbeteckningar i ljusgrått, som följs av ljusgrå linjer vilka täcker vattenstämpelområdet i sedelns högra kant.

Sedelnumret är tryckt i svart; till vänster lodrätt i det vita fältet och i sedelns nedre högra kant vågrätt i ett från bottenmönstret avgränsat vitt fält.

Särskild äkthetsdetalj: I sedelns övre högra hörn en glansig, optiskt föränderlig figur som är 18 mm bred och 14 mm hög. Då man lutar på sedeln framträder i figuren omväxlande en fågel som flyger mot vänster eller mot höger och mellan dessa en serie bilder som beskriver fågelns flykt mot bakgrund av andra skimrande fåglar.

Baksidan

Baksidans färg övergår gradvis från ljusgrönt i vänstra kanten till blågrönt i högra kanten. Bildmotivet utgörs av en vy över fabriksbyggnaderna kring Tammerforsen. Ån flyter mellan fabriksbyggnaderna, som speglar sig i vattenvirvlarna. Nertill syns brons dekorativa räcke.

I sedelns övre kant lejonet i Finlands vapen och texten "SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK" och nertill texten "Kaksikymmentä markkaa Tjugo mark", tryckta i mörkblått. Nertill i mitten den 20 mm höga valörbeteckningen "20" i ljus färg med mörkblå schattering. I det övre högra hörnet valörbeteckningen i vitt.

Helsingfors den 17 april 1997

FINLANDS BANK


Sirkka Hämäläinen Direktionens ordförande


Harri Holkeri Direktionsmedlem

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.