387/1997

Given i Helsingfors den 30 april 1997

Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om folkhögskolor med statsandel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 20 december 1996 om ändring av lagen om folkhögskolor med statsandel (1159/1996) som följer:


Utan hinder av 12 § lagen om folkhögskolor med statsandel (1218/1993), som delvis ändras genom denna lag, bestäms priset per enhet för 1996 till pris per enhet för 1997 och priset per enhet för 1998 till pris per enhet för 1999. Priset per enhet justeras med den uppskattade ändringen i kostnadsnivån så att ändringen i kostnadsnivån i fråga om priset per enhet för 1997 dock beaktas bara i fråga om den grundläggande yrkesutbilolingen samt grundskole- och gymnasieuolervisningen.Denna lag träder i kraft den 15 maj 1997. Lagen tillämpas dock från och med den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 12/1997
FvUB 4/1997
RSv 32/1997

Helsingfors den 30 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.