386/1997

Given i Helsingfors den 30 april 1997

Lag om upphävande av 8 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut bestäms:

1 §

Genom denna lag upphävs 8 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 20 december 1996 om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1151/1996).

2 §

Denna lag träder i kraft den 15 maj 1997. Lagen tillämpas dock från den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 12/1997
FvUB 4/1997
RSv 32/1997

Helsingfors den 30 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.