384/1997

Given i Helsingfors den 30 april 1997

Lag om ändring av 3 § lagen om statens sinnessjukhus

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § lagen den 31 december 1987 om statens sinnessjukhus (1292/87), sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 januari 1991 (78/91), som följer:

3 §

Statens sinnessjukhus har direktioner som tillsätts av vederbörande ministerium. Om direktionernas sammansättning och uppgifter stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Direktioner enligt denna lag kan tillsättas redan från och med den 1 april 1997.

RP 231/1996
ShUB 4/1997
RSv 22/1997

Helsingfors den 30 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.