372/1997

Utfärdat i Helsingfors den 23 april 1997

Finansministeriets beslut om förfallodagar för fastighetsskatten för 1997

Finansministeriet har med stöd av 28 § fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/1992) och 4 b § lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/1978), sådant det lyder i lag 586/1987, beslutat:

1 §

Den första raten av fastighetsskatten för 1997 skall erläggas senast den 18 september 1997 och den andra raten senast den 4 november 1997.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1997.

Helsingfors den 23 april 1997

Minister
Arja Alho

Konsultativ tjänsteman
Helena Ikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.