345/1997

Utfärdat i Helsingfors den 8 april 1997

Skattestyrelsens beslut om tidpunkten för slutförande av beskattningen av samfund och samfällda förmåner

Skattestyrelsen har med stöd av 49 § i lagen av den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/95) bestämt:

1 §

Beskattningen av samfund som avses i 3 § och samfällda förmåner som avses i 5 § inkomstskattelagen slutförs sedan 10 månader förflutit från utgången av den månad då rnkenskapsperioden slutade.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1997. Beslutet tillämpas första gången på slutförande av beskattningen i fråga om de samfund och samfällda förmåner vilkas räkenskapsperiod utgår i mars 1997 eller senare. Beskattnigen av de samfund och samfällda förmåner vilkas räkenskapsperiod har utgått i januari eller februari 1997 slutförs 31.1.1998.

Helsingfors den 8 april 1997

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Marja Liisa Manner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.