312/1997

Utfärdat i Helsingfors den 14 april 1997

Miljöministeriets beslut om undantag i fridlysningen av vissa växtarter

Miljöministeriet har med stöd av 48 § 2 mom. naturvårdslagen av den 20 december 1996 (1096/1996) och 20 § 2 mom. naturvårdsförordningen av den 14 februari 1997 (160/1997) beslutat:

1 §

Med undantag från vad som i 20 § 1 mom. naturvårdsförordningen (160/1997) bestäms om fridlysning av vissa växtarter har miljöministeriet beslutat att av de fridlysta växtarterna är lungörten (Pulmonaria obscura), gullvivan (Primula veris), vårärten (Lathyrus vernus), tibasten (Daphne mezdleum), blåsippan (Hepatica nobilis), havtorn (Hippophaë rhamnoides) samt en (Juniperis communis) som växer som träd eller pelare fridlysta bara på det sätt som bestäms senare i detta beslut.

2 §

Det är förbjudet att plocka lungört, gullviva, vårärt, tibast och blåsippa för saluföring och att hålla dem till salu och sälja dem.

Det är förbjudet att plocka bär av havtorn med pressare årligen före den 15 september i verksamhetsområdena för Lapplands, norra Österbottens och Mellersta Österbottens miljöcentraler samt före den 1 oktober i verksamhetsområdena för Västra Finlands och Sydvästra Finlands miljöcentraler. Det är förbjudet att plocka havtornsbär så att kvistar bryts eller krossas, att samla kvistar till avsalu samt att saluföra och sälja kvistarna.

Det är förbjudet att ta en som växer som träd eller pelare till prydnadsträd eller prydnadskvistar för försäljningsändamål samt att saluföra dem som prydnadsträd eller prydnadskvistar. Det är dock tillåtet att ta sådana enar för förädling av träet samt att saluföra och sälja dem för detta ändamål.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 20 april 1997.

Helsingfors den 14 april 1997

Miljöminister
Pekka Haavisto

Naturvårdsdirektör
Ilkka Heikkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.