308/1997

Given i Helsingfors den 11 april 1997

Lag om ändring av 3 § lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1994 om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994) 3 § 1 punkten som följer:

3 §

I denna lag avses med

1) alkoholdryck drycker som är avsedda att förtäras och som innehåller mer än 1,2 volymprocent etylalkohol; öl anses som alkoholdryck när det innehåller mer än 0,5 volymprocent etylalkohol.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997.

RP 3/1997
ShUB 2/1997
RSv 15/1997

Helsingfors den 11 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.