285/1997

Utfärdat i Helsingfors den 26 mars 1997

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om vissa stöd till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1997

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

fogat ett nytt 6 a § till sitt beslut av den 11 december 1996 (1030/1996) som följer:

6 a §
Temporär höjning av produktionsstödet för mjölk

Utöver vad som bestäms i 6 § betalas för mjölk som producenterna har sålt för marknadsföring mellan den 1 april 1997 och den 31 december 1997, nämnda dagar medräknade, 0,04 mark per kilogram i produktionsstöd, om producentens referenskvantitet har sänkts på det sätt som avses i statsrådets beslut om anpassning av referenskvantiteter för mejerimjölk till landskvoten (284/1997).


Detta beslut träder i kraft den 1 april 1997.

Helsingfors den 26 mars 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.