279/1997

Given i Helsingfors den 26 mars 1997

Förordning om ändring av 1 § förordningen om kiosk- och därmed jämförlig handel samt automathandel

På föredragning av handels- och industriministern

ändras 1 § 1 mom. 1 punkten förordningen den 24 juni 1969 om kiosk- och därmed jämförlig handel samt automathandel (436/1969) som följer:

1 §

I denna förordning avsedd försäljning får bedrivas

1) från en affärslokal, i vilken för bedrivande av kioskhandel för kunderna har riververats ett försäljningsutrymme om högst 100 kvadratmeter,Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997.

Helsingfors den 26 mars 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.