245/1997

Given i Helsingfors den 21 mars 1997

Lag om ändring av 5 § lagen om uppfinningar av betydelse för landets försvar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 1 mom. lagen den 15 december 1967 om uppfinningar av betydelse för landets försvar (551/1967) som följer:

5 §

På en uppfinning, som enligt denna lag skall hemlighållas, meddelas patent utan iakttagande av stadgandena om offentliggö- rande av uppfinningen i 20-22, 24 och 25 §§ patentlagen, om förutsättningar för meddelande av patent i övrigt föreligger.Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

En patentansökan som godkänts för utläggning innan denna lag träder i kraft hantläggs och avgörs enligt de stadganden som gäller innan denna lag träder i kraft.

RP 254/1996
EkUB 1/1997
RSv 6/1997

Helsingfors den 21 mars 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.