244/1997

Given i Helsingfors den 21 mars 1997

Lag om ändring av 4 § lagen om behandling av besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 § 2 mom. lagen den 26 juni 1992 om behandling av besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsen (576/1992) som följer:

4 §

Den som inte inom stadgad tid har framställt invändning eller yrkande med anledning av ett meddelat patent, registrerat varumärke eller en kungjord ansökan om registrering av ett mönster, får inte söka ändring i det beslut som har fattats i ärendet.Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

RP 254/1996
EkUB 1/1997
RSv 6/1997

Helsingfors den 21 mars 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.