208/1997

Given i Helsingfors den 11 mars 1997

Lag om ändring av 3 § lagen om förekommande av alkoholdryckers insmuggling från öppen sjö

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § lagen den 9 maj 1932 om förekommande av alkoholdryckers insmuggling från öppen sjö (135/32), sådant detta lagrum lyder i lag av den 20 juni 1963 (321/63), som följer:

3 §

Besiktning av ett utländskt fartyg och dess last utanför Finlands territorialvatten för uppdagande av brott som nämns i 1 § samt deras beslagtagande med anledning av nämnda brott skall verkställas då riksåklagaren så förordnar, efter att ha prövat att internationellträttsliga och andra rättsliga förutsättningar finns.

På riksåklagaren ankommer också att bestämma när åtal och annat anspråk på grund av denna lag skall väckas mot en utlänning.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

RP 131/1996
LaUB 20/1996
RSv 237/1996

Helsingfors den 11 mars 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.