203/1997

Given i Helsingfors den 11 mars 1997

Lag om ändring av 14 och 44 §§ förundersökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förundersökningslagen av den 30 april 1987 (449/87) 44 § 2 mom. och

fogas till 14 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 7 april 1995 (498/95), ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

14 §

Förundersökningen av brott som en polisman misstänks ha begått leds emellertid alltid av allmänna åklagaren med undantag för ärenden som behandlas som ett ordningsbotsärende eller i strafforderförfarande.


44 §

Vid summarisk förundersökning finns ingen undersökningsledare med undantag för ärenden som avses i 14 § 2 mom. I förhörsberättelsen antecknas endast huvudinnehållet av den förhördes utsaga, vilken kan intas i någon annan handling än ett förhörsprotokoll.Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

Helsingfors den 11 mars 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.