201/1997

Given i Helsingfors den 11 mars 1997

Lag om ändring av lagen om landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2, 3 och 5 §§ lagen den 2 december 1977 om landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland (872/77) som följer:

2 §

Vid landskapsåklagarämbetet finns en landskapsåklagartjänst. Dessutom kan vid landskapsåklagarämbetet finnas biträdande åklagare samt personal i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande.

Landskapsåklagarämbetets chef är landskapsåklagaren, som utnämns till tjänsten av riksåklagaren.

Landskapsåklagaren skall ha avlagt juris kandidatexamen och ha den skicklighet och erfarenhet som behövs för uppgiften.

3 §

Landskapsåklagaren är allmän åklagare i landskapet Åland. Landskapsåklagaren är direkt underställd riksåklagarens bestämmanderätt.

Landskapsåklagaren åtalas för tjänstefel vid Åbo hovrätt.

5 §

Om landskapsåklagaren och biträdande åklagare gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas i lagen om häradsåklagare (195/96).


Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

RP 131/1996
LaUB 20/1996
RSv 237/1996

Helsingfors den 11 mars 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.