198/1997

Given i Helsingfors den 11 mars 1997

Lag om ändring av Regeringsformen för Finland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver,

ändras 46 § 2 mom. Regeringsformen för Finland samt

fogas till lagen en ny 60 a § som följer:

46 §

Justitiekanslern kan i ärenden som hör till hans laglighetsövervakning utföra åtal eller bestämma att åtal för tjänstebrott skall väckas.


V. Domstolarna
60 a §

Åklagarväsendet står under ledning av en riksåklagare som är högsta åklagare. Om åklagarväsendet stadgas i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

RP 131/1996
LaUB 20/1996
RSv 237/1996

Helsingfors den 11 mars 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.