189/1997

Utfärdat i Helsingfors den 27 februari 1997

Skattestyrelsens beslut om mervärdesskattefri försäljning till resande i landskapet Åland

Skattestyrelsen har med stöd av 2 § 2 mom. förordningen den 14 februari 1997 om verkställighet av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdes- och accislagstiftningen (137/1997) bestämt:

1 §

I den faktura eller annat intyg som avses i 2 § 1 mom. förordningen om verkställighet av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdes- och accislagstiftningen skall följande uppgifter finnas åtminstone på finska eller på svenska:

1) köparens namn, hemort, passens nummer, kontouppgifterna, stadigvarande adress och underskrift;

2) säljarens firmanamn, anteckningen moms.reg., postadress och underskrift samt

3) slag och mängd av varor som sålts till resanden, varans skattefria pris, den moms som skall betalas enligt de olika skattesatserna, säljarens eventuella kostnader samt beloppet som skall återbetalas till köparen.

2 §

Försäljaren skall vid överlåtelse av varorna till köparen försegla dem så att tullmyndigheten kan, då varorna förs ut från Åland, konstatera att de är oanvända.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 5 mars 1997.

Helsingfors den 27 februari 1997

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Anita Wickström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.