184/1997

Utfärdat i Helsingfors den 20 februari 1997

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på järnväg

Trafikministeriet har

ändrat mnr 900-1099 i del II av bilaga samt bihang IX, punkterna 9-9.8 i bihang X och punkterna 9-9.8 i bihang XI i trafikministeriets beslut av den 16 april 1992 om transport av farliga ämnen på järnväg (394/1992), sådant det lyder delvis ändrad genom beslut av den 17 maj 1994 (361/1994), den 29 december 1994 (1530/1994) och den 21 december 1995 (1709/1995), som följer:


Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1997.

Bestämmelser som gäller före detta beslut träder i kraft får dock användas till den 30 juni 1997. Härvid skall följande notering göras i godsdeklarationen: "Transport enligt VAK-96".

Rådets direktiv 96/49/EG; EGT nr L 235, 17.9.1996, s. 25
Kommissionens direktiv96/87/EG; EGT nr L 335, 24.12.1996, s. 45

Helsingfors den 20 februari 1997

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Överingenjör
Liisa Virtanen

Bilaga: del II Bilaga: del III

Nr 1

Nr 1.4

1.5

1.6

Nr 01

Nr 2

Nr 2 (Vit)

Nr 3

Nr 3 (Vit)

Nr 4.1

Nr 4.2

Nr 4.3

Nr 4.3 (Vit)

Nr 5.1

Nr 5.2

Nr 05

Nr 6.1

Nr 6.2

Nr 7A

Nr 7B

Nr 7C

Nr 7D

Nr 8

Nr 9

Nr 11

Nr 13

Nr 15

1)Riskgruppnummer och samhanteringsgruppbokstav

2)Samhanteringsgruppbokstav

3)Storlek, se nr 1

4)Storlek, se nr 7A

5)Storleken för varningsetiketter på kollin får förminskas till A7 (74x105 mm)

*)Texten på etikett nr. 6.2 kan vara på engelska, tyska, franska, finska eller svenska. Etiketten utan texten och numret får också användas.

Bihang X Bihang XI

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.