173/1997

Given i Helsingfors den 14 februari 1997

Förordning om ändring av förordningen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 23 december 1977 angående specialomsorger om utvecklingsstörda (988/1977) 3 kap. jämte ändringar samt

ändras 30 §, sådan den lyder i förordning 416/1991, som följer:

30 §

Närmare anvisningar om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av vederbörande ministerium.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 14 februari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.